Вихователь-методист

Семенова Аліна Станіславівна

Положення про методичний кабінет

Робота методичного кабінету ДНЗ спрямовується на створення науково-методичного осередку педагогів та батьків, є центром методичної допомоги педагогічним працівникам та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Методичний кабінет наповнений різними матеріалами: наочно-дидактичними посібниками, іграми, демонстраційними картинами та науковою, навчально-методичною літературою.

Вихователь-методист:

– складає план роботи ДНЗ на навчальний рік;
– здійснює вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду педагогів;
– розробляє методичні рекомендації, зразки планування навчально-виховної роботи;
– впроваджує в практику роботи ДНЗ інноваційні технології;
– створює умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
– вивчає стан організації навчально-виховного процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності, рівня знань, умінь і навичок дошкільників відповідно до державних стандартів;
– інформує педагогів про нові нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково-методичні та навчальні фахові видання.

Нормативно – правова база

  Керуючись основними положеннями “Національної доктрини розвитку освіти в Україні”, Закону України “Про дошкільну освіту”, “Положенням про дошкільний навчальний заклад ”, Статутом дошкільного навчального закладу, виконуючи завдання Програми Розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі», колектив дошкільного навчального закладу послідовно працює згідно річного плану.

 

Враховуючи підсумки роботи ДНЗ № 128 за 2017 -2018 н.р., педагогічний колектив продовжуватиме спрямовувати  свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення пріоритетної задачі:

«Модернізація життєвого простору задля збереження здоров’я дітей шляхом формування рухових якостей та мовленнєвого розвитку  дитини дошкільного віку »

Завдання:

  • Сприяти розвитку рухових якостей у дитини дошкільного віку через рухливі ігри.
  • Сприяти розвитку мовлення дітей дошкільного віку у процесі формування звукової культури мовлення.

Напрямки :

  • Оптимізація роботи педагогічного колективу щодо організації рухливих ігор протягом дня.
  • Спрямування роботи педагогічного колективу на розвиток рухових (фізичних) якостей у дітей дошкільного віку засобом рухливих ігор.
  • Створення належного забезпечення обладнанням, атрибутами для організації рухливих ігор у дітей всіх вікових груп.
  • Удосконалення роботи щодо формування звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку.
  • Здійснення просвітницької роботи з батьками з питань важливості формування звукової культури мовлення у дітей дошкільного віку.
  • Створення належного розвивального середовища для формування звукової культури мовлення.