Вихователь-методист

Петрова Тетяна Валеріївна

Положення про методичний кабінет

Робота методичного кабінету ДНЗ спрямовується на створення науково-методичного осередку педагогів та батьків, є центром методичної допомоги педагогічним працівникам та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Методичний кабінет наповнений різними матеріалами: наочно-дидактичними посібниками, іграми, демонстраційними картинами та науковою, навчально-методичною літературою.

 

Вихователь-методист:

– складає план роботи ДНЗ на навчальний рік;
– здійснює вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду педагогів;
– розробляє методичні рекомендації, зразки планування навчально-виховної роботи;
– впроваджує в практику роботи ДНЗ інноваційні технології;
– створює умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
– вивчає стан організації навчально-виховного процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності, рівня знань, умінь і навичок дошкільників відповідно до державних стандартів;
– інформує педагогів про нові нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково-методичні та навчальні фахові видання.

Нормативно – правова база

 

 

 

Керуючись основними положеннями “Національної доктрини розвитку освіти в Україні”, Закону України “Про дошкільну освіту”, “Положенням про дошкільний навчальний заклад ”, Статутом дошкільного навчального закладу, виконуючи завдання Програми Розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі», колектив дошкільного навчального закладу послідовно працює згідно річного плану.

 

Враховуючи підсумки роботи ДНЗ № 128 за 2016 – 2017 н.р., педагогічний колектив продовжуватиме спрямовувати  свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблемної теми:

Формування пізнавальних здібностей, мовленнєвого розвитку та культури здоров’я дитини дошкільного віку як вагомих складових її життєвої компетентності.

Завдання:

 • Сприяти пізнавальній активності дітей дошкільного віку у процесі ознайомлення з довкіллям засобом формування уявлень про професії дорослих.
 • Сприяти розвитку мовлення дітей шляхом формування лексико-граматичних категорій.
 • Сприяти зміцненню здоров’я дітей дошкільного віку у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня.

Напрямки :

 • Удосконалення роботи щодо організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у процесі ознайомлення з довкіллям.
 • Формування уявлень про професії дорослих як складової пізнавального розвитку дітей дошкільного віку.
 • Оснащення педагогічного процесу дидактичним матеріалом для формування уявлень про професії дорослих як складової пізнавального розвитку у дітей всіх вікових груп.
 • Спрямування роботи педагогічного колективу на формування лексико-граматичної будови мовлення у дітей дошкільного віку.
 • Здійснення просвітницької роботи з батьками щодо розвитку мовлення у дітей засобом формування лексико-граматичних категорій.
 • Створення належного розвивального середовища для формування лексико-граматичної складової мовлення.
 • Оптимізація роботи педагогічного колективу з формування культури здоров’я у дітей дошкільного віку під час фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня.
 • Формування свідомого ставлення батьків до розуміння важливості зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку.
 • Створення належного забезпечення обладнанням, атрибутами в групах для організації фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня.