Вчителі-логопеди

Завдання логопеда в

дошкільному навчальному

закладі:

 • Створення єдиного корекційно-навчального простору.

 • Обладнання предметно-розвивального середовища,яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

 • Пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів та населення.

 • Інтегрування зусильпедагогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень.

Завдання логопеда полягає не лише в подоланні мовленнєвих дефектів, але й у підготовці дитини-логопата до навчання в школі.

Завдання логопедичної роботи

в ДНЗ з дітьми дошкільного

віку, що мають недоліки

мовленнєвого розвитку:

 • Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату.

 • Розвиток фонематичних процесів.

 • Розвиток дрібної моторики.

 • Усунення вад звуковимови.

 • Збагачення словникового запасу.

 • Вдосконалення граматичної сторони мовлення.

 • Підготовка до навчання грамоти.

Форми роботи:

 • Фронтальні логопедичні заняття.
 • Індивідуальні логопедичні заняття.
 • Групова та індивідуальна робота з дітьми.

Форми взаємодії з батьками:

 • Батьківські збори. Проводяться у вересні,  травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.
 • Індивідуальні консультації вчителя-логопеда. В ході , яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних (психічних) процесів дитини.
 • Поради логопеда в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп старшого дошкільного віку які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій з матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.
 • Анкетування батьків дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з’ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.
 • “Домашні логопедичні зошити”, які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовні навички та вміння. А логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини і налагодити тісний взаємозв’язок між учасниками корекційного процесу.

Більш детально на сайті ( LoGopedochka ). Ласкаво запрошую.