Правила перебування в ДНЗ

Права та обов’язки ДНЗ і батьків:

 ДНЗ має право:

2.3.1.  Не допускати дитину до ДНЗ при прояві ознак захворювання.

2.3.2.  Не допускати дитину до ДНЗ у випадку затримання сплати коштів за ДНЗ більше 1 місяця.

2.3.3. Захищати особистість дитини у випадках неналежної поведінки зі сторони БАТЬКІВ.

2.3.4. Повідомляти у правоохоронні органи та служби соціального захисту про випадки фізичного, психічного та інших видів насильства по відношенню до дитини у сім’ї.

2.3.5. Розбирати скарги та проводити розслідування порушень педагогічним робітником норм професійної поведінки, тільки в тих випадках, коли є скарга у письмовій формі.

2.3.6. Проводити переукомплектування  груп під час навчального року у зв’язку з їх наповнюванням.

2.3.7. У випадку необхідності та в літній період об’єднувати  різні вікові групи у зв’язку з низьким наповнюванням, відпустками вихователів, на час ремонту, другими обставинами, які мають об’єктивні причини.

 БАТЬКИ мають право:

2.4.1. Ознайомитися із Статутом ДНЗ №128 та іншими документами, які стосуються навчального та виховного процесу.

2.4.2.   Отримувати консультації від спеціалістів ДНЗ.

2.4.3.   Заслуховувати звіти завідуючого ДНЗ та вихователів про роботу з дітьми.

2.4.4.  Вибирати та бути вибраним до батьківського комітету групи, ДНЗ, та попечительської ради ДНЗ.

2.4.5. Приймати участь у формуванні допоміжних джерел фінансування та вишукування матеріальних засобів для здійснення статутної діяльності ДНЗ

2.4.6. Дбати про оснащення предметно – розвивального  середовища  у групах та благоустрій території ДНЗ.

2.4.7. Вимагати виконання Статуту ДНЗ №128 та чинного договору. 

 

ДНЗ №128 зобов’язується:

2.1.1. Зарахувати дитину у   групу, згідно наданих документів.

2.1.2. Забезпечити охорону життя, зміцнювати фізичне та психічне здоров’я дитини; її  інтелектуальний, фізичний та духовний розвиток, а також розвиток її творчих здібностей.

2.1.3. Здійснювати індивідуальний підхід до дитини, враховуючи  особливості її розвитку.

2.1.4. Піклуватися про емоційний стан дитини.

2.1.5. Забезпечити кваліфіковане виконання обов’язків вихователями та спеціалістами ДНЗ.

2.1.6. Дотримуватися Конвенції про права дитини.

2.1.7. Виховувати у дитини любов до України, шанобливе ставлення до родини, повагу до  традицій і звичаїв українського народу, державної і рідної мови, національних, історичних, культурних цінностей українського народу, а також цінностей інших національностей і народів.

2.1.8.  Організовувати  виховання дитини згідно її віку, індивідуальних особливостей та навчальної програми, застосовувати нові виховні технології, затвердженні на державному рівні.

2.1.9.   Здійснювати медичний догляд дитини та профілактичні щеплення.

2.1.10. Здійснювати оздоровчі заходи згідно віку дитини:

             – загартування;

             – ранкова гімнастика;

             – заняття фізкультурою.

2.1.11.  Забезпечувати дитину трьох разовим харчуванням.

2.1.12. Забезпечити місце для дитини у ДНЗ на випадок її хвороби, або санітарно – курортного лікування; карантину; відпустки БАТЬКІВ; а також в літній період до 72 днів не залежно від тривалості відпустки БАТЬКІВ.

2.1.13.  Переводити дитину до наступної вікової групи не пізніше 01 вересня  поточного року.

 

БАТЬКИ  зобов’язуються:

2.2.1.    Виконувати Статут ДНЗ №128 та цей Договір в частині, своїх прав та обов’язків.

2.2.2..   Дотримуватися  режиму роботи ДНЗ №128.

2.2.3.   У зв’язку з недостатнім державним фінансуванням забезпечити дитину необхідними матеріалами та предметами:

– речами індивідуальної гігієни;

– канцтоварами для занять;

– чешками;

– піжамою, головним вбранням від сонця, рушником для ніг;

2.2.4.     Не приводити дитину в ДНЗ із ознаками застудних або інфекційних захворювань, з метою запобігання захворювання інших дітей.

2.2.5.   Надавати повну інформацію про стан розвитку дитини, доки вона знаходиться в ДНЗ№128.

2.2.6.     Не допускати запізнень та пропусків дитиною ДНЗ без поважних причин.

2.2.7.     Своєчасно інформувати адміністрацію ДНЗ №128 про причину відсутності дитини.

2.2.8.     Відсутність дитини у ДНЗ №128 повинна бути підкріплена відповідним документом (довідкою від лікаря).

2.2.9.  Своєчасно до 8-30 повідомити медичну сестру або вихователя про причину відсутності дитини на випадок хвороби.

2.2.10.  На випадок запланованої відсутності дитини в ДНЗ  надати письмову заяву на ім’я завідуючий ДНЗ.

2.2.11.   Своєчасно інформувати адміністрацію ДНЗ про необхідність надання іншого режиму відвідування дитиною ДНЗ ( по заяві).

2.2.12.    Своєчасно інформувати адміністрацію ДНЗ про зміну адреси, місця роботи, телефону.

2.2.13.  Своєчасно інформувати адміністрацію ДНЗ про вихід дитини після відпуски або хвороби, для своєчасної постановки на харчування.

2.2.14.  У випадках відсутності дитини у ДНЗ більше трьох днів, надати довідку про стан здоров’я з відміткою про карантин. 

2.2.15.     При виході дитини з відпустки, надати у ДНЗ довідку про стан здоров’я дитини з усіма необхідними результатами аналізів.

2.2.16.   Особисто забирати та віддавати дитину вихователю. Не доручати ці права іншим особам ( в окремих випадках, забирати дитину з ДНЗ має право довірена особа по особистій заяві БАТЬКІВ, та документу завіреному нотаріально).

2.2.17.  Приводити дитину у ДНЗ в охайному стані, у чистому одязі, зручному взутті та без коштовностей.

2.2.18.  Приймати активну участь у виховній, навчальній, оздоровчій роботі. Бути присутнім   на всіх батьківських зборах.

Правила перебування в дошкільному навчальному закладі

У ДНЗ здійснюється дошкільна освіта дітей від 2 до 6 річного віку, відповідно до чинного законодавства.
До ДНЗ батьки приводять дитину:
  • здорову;
  • охайно одягнену, одяг має відповідати погодним умовам;
  • у зручному взутті. Змінне взуття (капці, черевики тощо) повинно щільно фіксуватися на нозі дитини та мати каблук заввишки 1 см з метою профілактики плоскостопості.
Прохання: маркуйте речі дитини (підписуйте або вишивайте її ініціали), запасні речі охайно складіть в мішечок з метою їх збереження у дитячій шафі.
Доречно попросити у вихователя особистий номер мобільного телефону для спілкування, вирішення хвилюючих Вас питань стосовно виховання дитини. При цьому, потрібно пам’ятати, що у вихователя напружена та складна робота. Дзвонити потрібно у години погоджені з вихователем. Якщо Вам дзвонить вихователь, терміново передзвоніть, оскільки інформація може бути дуже важливою.

 

 

Хто має право забирати дитину з дошкільного закладу?

Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю, або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину в дошкільний заклад саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за їх дорученням. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу

НЕПОВНОЛІТНІМ ДІТЯМ, БАТЬКАМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.

Оскільки відповідно до чинних нормативно – правових актів батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, то за потреби інші особи можуть забирати дитину з дошкільного закладу. У цьому випадку мають написати на ім’ я завідувача відповідну заяву з переліком осіб, яким довірено забирати дитину з дошкільного навчального закладу. На підставі цієї заяви керівник навчального закладу дає згоду на те, щоб, окрім батьків, дитину з ДНЗ забирали інші особи.

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі – (сімейний кодекс) батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.
Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі – Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до Закону № 2402.
У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі – Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.
Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров’я тощо.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.
Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі – Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.
Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.
3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.