Старша медична сестра

В дошкільному навчальному закладі медичне обслуговування здійснюється відповідно до:

– Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 34);
– Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 30 – 32, 40);
– Постанови кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №826 «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
– спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;
– статуту дошкільного навчального закладу №128 «Сонечко» та Правил внутрішнього-трудового розпорядку.

Бондаренко Ірина Михайлівна 

медичний стаж – 10 років

Медична сестра проводить санітарно – просвітницьку роботу, форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.
Медична сестра щоденно обстежує санітарний стан приміщень та прилеглої території. Працівники епідвідділу СЕС проводять обстеження відповідно до епідемічних показань. Акти обстеження реєструються у Журналі санітарного стану ДНЗ.
Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати у Журнал проходження медоглядів працівниками.
Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ № 128, всі журнали оформлені відповідно до вимог.
В закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. (1 штатної одиниці).
У своїй роботі медпрацівник керується вищезазначеними документами, а також наказами, положеннями, інструкціями по дошкільному навчальному закладу №128
В закладі створені належні умови для проведення медико – профілактичних і оздоровчих заходів.
План медико – профілактичної роботи включений до річного Плану роботи дошкільного навчального закладу.
В ДНЗ проводяться заходи лікувально – профілактичного характеру: · планування профілактичних щепленнь; · антропометричні вимірювання, обстеження дітей на гельмінти.
Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:
– дітей раннього віку – 1 раз в місяць,
– дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).
Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ДНЗ є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Організовується поглиблений огляд дітей які йдуть до школи.
З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту, грибкові захворювання та інші захворювання шкіри. Старша медична сестра проводить такий огляд 1 раз на тиждень та контролює щоденні огляди, що проводяться вихователями вікових груп та веде записи в Журналі оглядів на педикульоз, коросту та інші захворювання шкіри.
Облік захворюваності в закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини та статистичних талонів дитячої поліклініки. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Складені діаграми, які дозволяють наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках.Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

Декілька слів про ЩЕПЛЕННЯ

При оформленні дитини до дошкільного закладу лікарями поліклініки будуть враховані щеплення. Попереджаємо, що в разі відсутності щеплень та без  довідки ЛКК про медвідведення, документи на допуск дитини до вступу до дошкільного закладу  підписуватися не будуть. (Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 1\9-500 № 04.01.16\28103 « Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів  дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення».

Профілактичні щеплення проводяться в дитячій поліклініці згідно наказу МОЗ України №48 від 05.02.2006 р. Про порядок профілактичних щеплень в Україні. Щеплення планує медична сестра дошкільного закладу на рік та на місяць згідно віку дітей. Старша медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення, ускладненнями та післявакцинальними реакціями, про що батьки ДАЮТЬ ОСОБИСТУ ЗГОДУ або відмовляються . Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються в дитячу поліклініку.